Będąc obecnym na rynku przez dziesięć lat zebraliśmy spory bagaż doświadczeń, który pozwala nam bez obaw podchodzić do kolejnych wyzwań.

Działamy na terenie kilku powiatów są to min.:
  • powiat wołomiński
  • powiat warszawski
  • powiat warszawski zachodni
  • powiat miński
  • powiat legionowski
  • powiat wyszkowski
  • powiat nowodworski
Wykonując zlecenia na tak dużym obszarze i o różnym charakterze udało nam się wziąć udział w kilku projektach, które dały nam szczególnie dużo satysfakcji zawodowej. Były to zadania, które dzięki swojej złożoności bądź wielkości wymagały od nas nieszablonowych rozwiązań.
  • mapa do celów projektowych na terenach wiejskich powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni aktualizacji 250ha i stopniu aktualności na poziomie 50%
  • regulacja stanu prawnego koryta rzeki Rządzy
  • regulacja stanu prawnego dróg w powiecie wołomińskim
Nie sposób wymieniać wszystkich naszych prac, były to min.: obsługi budów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, tyczenia i inwentaryzacje domów, podziały, rozgraniczenia, mapy do projektów, uzgodnienia, analizy i inne prace specjalistyczne. Szczególnie wiele przyjemności sprawia nam praca w zielonej części Mazowsza, ale jeśli Twoja nieruchomość położona jest w centrum Warszawy to równie chętnie wykonamy dla Ciebie pomiar.

Powiat Wołomin     Rządza     Drogi